Үндэсний баримтат өвөө бүртгүүлцгээе!

Үндэсний баримтат өвийг сурвалжлан олж тогтоох, бүртгэн баримтжуулах, хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах, нийтийн хүртээл болгох замаар үндэсний хэмжээнд болон дэлхий дахинд бичиг соёлын өвөө сурталчлах, хойч үедээ үндэсний түүх, соёлоороо бахархах үзлийг төлөвшүүлэхэд туслах Үндэсний баримтат өвийн нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн сан.

Системд нэвтрэх
loading Уншиж байна...

"Хааны санааг номонд аргамж, Харцын санааг төрд уя"